Praktijk voor oefentherapie Cesar
Mara Jorritsma

Oefentherapie Cesar

Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode gericht op de behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en/of bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Het doel van behandeling is het doen verdwijnen, laten verminderen of voorkomen van klachten. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden, rekening houdend met de situatie waarin een ieder zich bevindt.

Voor specifieke informatie en het maken van een afspraak, kunt u contact met ons opnemen. U kunt mét, maar ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut.


De Unieke punten van Oefentherapie Cesar:

Oefentherapie is gericht op de gehele lichaamshouding en het optimaal functioneren in het dagelijks leven.Oefentherapie is uiteindelijk gericht op het wegnemen van de klachten door het kwalitatief verbeteren van uw bewegingspatroon. De oefentherapeut is de bewegingscoach en leert u gezond bewegen. Oefentherapie is gerelateerd aan dagelijkse bewegingen. De oefentherapeut leert u om uw klachten te begrijpen, er adequaat op te reageren, zodat ze verminderen, verdwijnen en uiteindelijk voorkomen kunnen worden. Het is een doe-het-zelf therapie, er wordt naar gestreefd om therapeut-onafhankelijk te worden. De oefentherapeut is een bewegingsexpert en analyseert de houdings- en bewegingsgewoonte. De oefentherapeut heeft veel individuele aandacht.

 

Toepassing

Oefentherapie Cesar wordt onder meer toegepast bij:

  • Houdings- en bewegingsafwijkingen (zowel bij volwassenen als kinderen)
  • Behandeling van klachten, veroorzaakt door houdings- en bewegingsafwijkingen, bijvoorbeeld nek-, schouder- en rugklachten,      heupklachten, spanningshoofdpijn, alsmede het bestrijden van beroepsklachten
  • Verbetering van de ademtechniek, bv. bij CARA en hyperventilatie
  • Neurologische aandoeningen, zoals hernia, ischias, ziekte van Parkinson, M.S.
  • Orthopedische aandoeningen, zoals artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann
  • Reumatische aandoeningen, zoals arthritis, ziekte van Bechterew, fibromyalgie
  • Revalidatie

 

Verloop van de behandeling

We zullen eerst een kort vraaggesprek afnemen. Erna zal ik de houding onderzoeken. Dit zal staand zijn, en wellicht ook zittend of lopend. Indien dit nodig is doe ik ook kracht- of mobiliteitstesten.

De 2e keer dat de patiënt komt nemen we de oefentherapeutische diagnose door en beginnen we met de behandelingen. Ik neem met de patiënt de verschillende bewegingen/houdingen door die we dagelijks uitvoeren.

Om de houdingen te verbeteren zullen er ook af en toe een oefeningen worden meegegeven die thuis kunnen worden uitgevoerd. Het doel is dat de patiënt zo onafhankelijk mogelijk aan de slag kan.